MAŁY ARCHITEKT - warsztaty

Serdecznie zapraszamy na twórcze środy do pracowni plastycznej na warsztaty dla dzieci

Tworzymy makiety, budynki, pojazdy... 

Pracujemy z różnymi materiałami jako jest glina, karton, gips, drewno, materiały wtórne, taśmy ... 

Koszt regularnych zajęć 30 zł za 1,30godz. 

Konieczne są zapisy pod numerem telefonu 693 160 656  

Serdecznie zapraszam :)