Regulamin Pracowni Plastycznej

REGULAMIN PRACOWNI PLASTYCZNEJ 

Regulamin Pracowni Plastycznej będzie dostępny do podpisania w Pracowni Plastycznej 

W związku z zaistniałą i nadał trwającą sytuacją epidemiologiczną, rodzic wyraża zgodę na uczestnictwo swojego dziecka/dzieci w zajęciach plastycznych w Pracowni Plastycznej os. Rusa 13 Poznań. 

Pracownia zapewnia 

- środki do dezyfekcji

- rękawiczki jednorazowel

- przyłbice ochronne lub maseczki (jeżeli będzie taka konieczność) 

Na zajęciach będzie maksymalnie 6 osób + prowadzący

- Konieczne są zapisy na wszelkie zajęcia! 

- O nieobecności dziecka rodzic informuje prowadzącego najpóźniej w dzień zajęć w godzinach dopoludniowych.

- Kilkakrotny brak informacji o nieobecności dziecka na zajęciach niestety spowoduje wypisanie dziecka ze zajęć. 

- Rodzic zapewnia że dziecko jest zdrowe, bez objawów choroby.

Zajęcia trwają :

1 godzinę (dzieci 4-5 lat) 

1.30godz. (dzieci w wieku szkolnym) 

Po każdych zajęciach będzie przerwa na dezynfikowanie pracowni, wszelkich narzędzi, stołów i krzeseł 

Bardzo prosimy o przynoszenie własnych fatruszków, jeżeli jest taka możliwość. 

Ze względu na różnorodność stosowanych technik plastycznych w pracowni, ubrania dzieci mogą ulec zabrudzeniu, proponujemy, żeby dzieci nie przychodziły w nowych ubraniach :) 

Dziękujemy za zrozumienie ! :)