Regulamin Pracowni Plastycznej

REGULAMIN PRACOWNI PLASTYCZNEJ 

Regulamin Pracowni Plastycznej będzie dostępny do podpisania w Pracowni Plastycznej 

Rodzic wyraża zgodę na uczestnictwo swojego dziecka/dzieci w zajęciach plastycznych w Pracowni Plastycznej os. Rusa 13 Poznań. 

- Konieczne są zapisy na wszelkie zajęcia! 

- O nieobecności dziecka rodzic informuje prowadzącego najpóźniej w dzień zajęć w godzinach dopoludniowych.

- Kilkakrotny brak informacji o nieobecności dziecka na zajęciach niestety spowoduje wypisanie dziecka ze zajęć. 

- Rodzic zapewnia że dziecko jest zdrowe, bez objawów choroby.

Zajęcia trwają :

1 godzinę (dzieci 5-6 lat) 

1.30godz. (dzieci w wieku szkolnym) 

Ze względu na różnorodność stosowanych technik plastycznych w pracowni, ubrania dzieci mogą ulec zabrudzeniu, proponujemy, żeby dzieci nie przychodziły w nowych ubraniach :) 

Dziękujemy za zrozumienie ! :)