Regulamin Pracowni Plastycznej

REGULAMIN PRACOWNI PLASTYCZNEJ 

Regulamin Pracowni Plastycznej będzie dostępny do podpisania w Pracowni Plastycznej 

W związku z zaistniałą i nadał trwającą sytuacją epidemiologiczną, rodzic wyraża zgodę na uczestnictwo swojego dziecka/dzieci w zajęciach plastycznych w Pracowni Plastycznej os. Rusa 13 Poznań. 

Pracownia zapewnia 

- środki do dezyfekcji

- rękawiczki jednorazowe

- przyłbice ochronne 

Na zajęciach będą maksymalnie 4 osoby + prowadzący

Zajęcia będą trwać 1.30godz. 

Po każdych zajęciach będzie przerwa na dezynfikowanie pracowni, wszelkich narzędzi, stołów i krzeseł 

Bardzo prosimy o przynoszenie własnych fatruszków, jeżeli jest taka możliwość. 

Dziękujemy !